Tietosuojaseloste

Mubik Entertainment Oy:n tietosuojaseloste
25.5.2018

Kiitos mielenkiinnostasi yritystämme ja sivustoamme kohtaan.

Mubik Entertainment Oy kerää yritys- ja yhteistöasiakkaiden ja mahdollisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien yhteyshenkilöiden ja työnhakijoiden tietoja sekä tietoja sovellustensa ja sivustonsa käyttäjistä.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Ajantasaisen version löydät tältä sivulta ja suosittelemme ajoittain tarkistamaan selosteen.

Rekisterin nimi:

Mubik Entertainment Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Mubik Entertainment Oy kerää olemassa olevien ja uusien yritys- ja yhteisöasiakkaiden sekä sidosryhmien ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja asiakassuhteiden ja muiden liikesuhteiden luomiseen, ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelujen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Tämä kattaa mm. seuraavia käyttötarkoituksia:

 • Tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myynti ja toimittaminen
 • Tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen ja parantaminen
 • Asiakas- ja tukipalvelujen tarjoaminen ja tuottaminen
 • Ohjelmistojen ylläpitopalvelut
 • Palautekyselyt
 • Markkinointi ja PR: mm. uutiskirjeet, tiedotteet, uusista tuotteista, palveluista ja ratkaisuista, kampanjoista ja tapahtumista tiedottaminen

Lisäksi sivuston ja sosiaalisen median käyttäjätietoja kerätään sivuston ylläpitoa ja kehittämistä varten. Tietojen analysointiin käytetään kolmannen osapuolen Google Analyticsia (lisätiedot: https://www.google.com/analytics/). Sivustolla vieraileva henkilö pysyy Mubik Entertainment Oy:lle tunnistamattomana, kunnes hän esimerkiksi täyttää ja lähettää sivustoilla olevat yhteydenottolomakkeen. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mubik Entertainment Oy:n sivuilla saattaa olla linkkejä muiden kolmansien osapuolten sivustoille ja sosiaalisen median yhteisöpalveluihin. Näihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Myös sosiaalisen median palvelu, jossa Mubik Entertainment Oy:n sosiaalisen median sivusto sijaitsee, voi kerätä henkilötietoja. Näihin sovelletaan ko. kolmannen osapuolen omia ehtoja.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen tai asiayhteyden jatkumisen ajan ja kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Mitä tietoja kerätään

Seuraavia tietoja voidaan kerätä:

 • henkilön nimi
 • yrityksen/työnantajan nimi
 • yhteystiedot kuten sähköposti, puhelinnumero, osoite ym. yksilöintitiedot
 • ammatillinen asema
 • toimialue
 • asiakaspalautteen, yhteydenottopyynnön ja tukipalvelupyynnön täyttämisen yhteydessä annettavat tiedot
 • asiakkaan tilauksiin, toimituksiin ja laskutukseen liittyvät tiedot mukaanlukien yritysasiakastunnus
 • verkkotunnistetieto, milloin yhteydenotto on tehty verkkopalvelujen kautta
 • sivuston käyttöön liittyviä tietoja kuten käytetty selain, laite, IP-osoite, maa, mitä kautta sivustollemme on saavuttu, sivustollamme vietetty aika ja katsotut verkkosivustot
 • asiakkuuksiin ja sopimuksiin liittyvät tiedot
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät asiakastiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Mubik Entertainment Oy:n oman toiminnan kautta saadut tiedot (kuten asiakastapahtumat, koulutustapahtumat, messut)
 • Henkilöltä itseltään saadut tiedot (kuten uutiskirjeen tai muiden markkinointimateriaalien tilaukset, verkkopalvelujen tai muuta kautta yhteyttä ottaneet)
 • Web-sivuston ja sosiaalisen median sivustojemme kautta saadut tiedot
 • Kolmansilta osapuolilta kuten yhteistyökumppaneiltamme saadut tiedot
 • Sovellusten kautta kerätyt tiedot kolmansien osapuolten palveluiden avulla (kuten kolmannen osapuolen evästeet sivustojen analysointia varten)
 • Asiakastyytyväisyys- ja -palautekyselyt
 • Yleisesti saatavilla olevista lähteistä saadut tiedot (kuten Kaupparekisteri, yritysyhteystietoja tarjoavat palveluntarjoajat, yritysten verkkosivut)
 • Tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Mubik Entertainment Oy:n ja rekisteröidyn välille

Tietojen luovutukset

Saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille, kun se tukee yllä listattua henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta palvelukokonaisuuden tuottamiseksi. Viestimällä kanssamme ja käyttämällä eri sivustojamme hyväksyt henkilötietojesi luovutuksen esitetyllä tavalla.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Mubik Entertainment Oy pyrkii käsittelemään tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan Talousalueen sisällä. Jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle maihin, joiden henkilötietojen käsittely poikkeaa EU:n vaatimuksista, Mubik Entertainment Oy huolehtii tällöin, että tietoja käsitellään henkilötietolain sallimilla tavoilla ja asianmukaisin suojatoimin. Viestimällä kanssamme ja käyttämällä eri sivustojamme hyväksyt henkilötietojesi siirtämisen esitetyllä tavalla.

Tietojen suojaus

Tietoturvallisuus ja tietojen luottamuksellisuus varmistetaan teknisin ja organisatorisin toimenpitein kuten käyttöoikeuksien, salasanojen ja verkkoliikenteen salauksen avulla. Tiedot säilytetään suojatuilla palvelimilla tai milloin tiedot ovat manuaalisessa muodossa, ne ovat lukitussa tilassa. Henkilötietojen käsittely on rajattu niihin henkilöihin, jotka liittyvät tarvittavan palvelun tuottamiseen.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettu pyyntö lähettää Mubik Entertainment Oy:hyn.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojensa korjaamista tai talletettujen tietojen poistamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Oikaisu-, poisto- tai muu pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettu pyyntö lähettää Mubik Entertainment Oy:hyn. Pyynnössä pitää näkyä selvästi, minkälaista oikaisua pyyntö koskee. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin hyödyntää tuotteitamme ja palveluitamme.

Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen jälkeen kohtuullisen ajan kuluttua, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla tekemättä sitä. Tiedot eivät välttämättä poistu heti kaikilta palvelimilta ja varmuuskopioista. Rekisteröity voi kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla viesteissä mukana olevia ohjeita. Hän voi silti saada edelleen asiakkuuden hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä ja tiedot yhteydenottoa varten

Mubik Entertainment Oy
Puh.
Y-tunnus: 2464526-8