Uusi teknologia musiikinopetuksessa

Monday, June 10th, 2013

Kolmasluokkalaisten Mubik-orkesteri

Harvalla kolmasluokkalaisella on mahdollisuus soittaa isossa orkesterissa. Espoolaisen Soukan ala-asteen 3B-luokan oppilaat pääsivät tätä kokeilemaan. Luokan 22 oppilasta esiintyi kevätjuhlassa soittiminaan iPad-laitteet ja innovatiivinen Mubik-musiikkipelisovellus.

Tavanomaisin keinoin 20 henkisen orkesterin muodostaminen yhden luokan tai edes yhden koulun oppilaista on haasteellista. Rajoitteena on myös saatavilla olevien instrumenttien vähyys. Tässä kohtaa tietotekniikka tulee avuksi. Kun tietotekniikka valjastetaan innovatiisella sovelluksella, voidaan orkesterin harjoitukset aloittaa välittömästi. Opetuksessa nykyään käytettävät tietotekniset laitteet ovat lapsia innostavia ja entuudestaan heille tuttuja. Mubik-sovellus avautui lapsille heti.

“Musiikin opetus uudistuu samaan tahtiin kun teknologia kehittyy. On hienoa nähdä, että Soukan koulu on tälläkin alueella innovoimassa ja kehittämässä uusia opetusmuotoja. Jokainen oppilas saa soittoelämyksen hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla,” Mubik-ohjelmiston kehittäjä ja itsekin taitava muusikko Ilkka Räsänen toteaa.

Luokanopettaja Helena Antola lausui esityksen jälkeen:

”Näen Mubikin kekseliäänä ja uusia oppimis-ja ilmaisumahdollisuuksia luovana  musiikkisovelluksena. Mubik tarjoaa erilaisen lähestymistavan soittamiseen, sillä teknistä akustisen soittimen hallintaa ei tarvita.  Luokkatyöskentelyssä jokainen luokan oppilas saa yhtäläiset mahdollisuudet kokea ja päästä osalliseksi ainutlaatuisesta musiikillisesta elämyksestä.

Saimme Mubikin avulla luokassa kokeilla, minkälaista on soittaa orkesterissa eri stemmoja ja eri soitinäänillä. Soittimia ja stemmoja oli helppo vaihtaa harjoittelun edetessä. Koko musiikillinen prosessi oman sävellyksen tuottamisesta aina valmiin kappaleen esittämiseen asti on Mubikin avulla mahdollista. Nerokasta ja motivoivaa!

Tässä taltiointi kevätjuhlaesityksestä: